top of page
Tefillah
Prayer books

לימוד תפילה וחזנות בדור קיבוץ גלויות

"וּנְפֻצוֹת יְהוּדָה יְקַבֵּץ, מֵאַרְבַּע כַּנְפוֹת הָאָרֶץ." (ישעיהו יא')

בבוא עת קיבוץ גלויות ישראל נקבצים יחד גם מנהגים שונים ומסורות תפילה שונות.
מסורות עתיקות אלו בהיפגשן זו עם זו על רקע התרגשות החיים המודרניים במדינת ישראל מביאות להתגבשות מסורות תפילה מחודשות ומיוחדות בבחינת וְנותְנִים בְּאַהֲבָה רְשׁוּת זֶה לָזֶה לְהַקְדִּישׁ לְיוצְרָם בְּנַחַת רוּחַ.
בדורנו עומד החזן בתווך שבין הקהל ועמוד התפילה כעמוד המקשר שבין העתיק שבמסורות בית אבא, בין מזרח למערב מנוסחי העדות השונים, לחדש שבניגוני ארץ ישראל המודרניים, אשר יחד מקרבים בין רגשי הציבור השונים לאבינו שבשמיים.

ראש השנה, יום כיפור, חזן, ימים נוראים, תפילה, חזנות, בית כנסת, סידור, כיפה

אתר "יהיו לרצון" מבקש להוות במה לימודית לחזן המבקש ללמוד את מקצוע בעל התפילה.
כאן תמצאו הצעת הגשה לשילוב שבין נוסחי העדות השונים, בין העתיק שבמסורות והחדש מניגוני שירי ארץ ישראל, על בסיס נוסח "ספרד" כעמוד השדרה התפילתי. 
הניגונים המבוצעים ודיוקיהם המבוססים על בסיס "נוסח ספרד", מקורם בבית אבא, בבית הכנסת בו גדלתי, בליקוט ניגונים ורעיונות מקהילות שונות וחזנים שונים, וחלקם מובאים בשינויים דקים מן הדקים מתוך יראת כבוד לשלשלת מסירת הניגונים.

אין כאן יומרה לתקוע מסמרות לפרשנות התפילה כי אם להרחיב את תיבת התהודה הנשמתית של הציבוריות הישראלית.

"יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה' צוּרִי וְגֹאֲלִי" (תהילים יט)

bottom of page